เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก!

เงื่อนไขการให้บริการ

Cubizone: เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน

คุณควรจะอ่านเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน Cubizone ดังต่อไปนี้โดยละเอียด ("เงื่อนไขการใช้งาน" หรือ "ข้อตกลง") ถ้าหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณต้องคลิกที่ "ปฏิเสธ" การใช้งานของเว็บไซต์ Cubizone เว็บไซต์ Cubinet หรือบริการ หมายถึงการยอมรับของคุณในเงื่อนไขการใช้งานซึ่งระบุในที่นี้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cubinet Interactive Thailand ’s ("Cubinet") "Cubizone®" ("PORTAL") Portal ประกอบด้วยสององค์ประกอบ: (a) โปรแกรมซอฟต์แวร์พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆหรือเอกสารใดๆ (รวมเรียกว่า "โปรแกรม"), และ (b) การให้บริการเกมออนไลน์กรรมสิทธิ์ของ Cubinet’ ("การให้บริการ")การใช้งานโปรแกรมและการบริการทั้งหมดได้รับการควบคุมโดยเงื่อนไขและเงื่อนไขที่บรรจุลงในข้อตกลงนี้ รวมไปถึงข้อแก้ไข้ต่างๆในอนาคต ใช้งานใด ๆ ของการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด Cubinet อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการโพสต์ข้อตกลงที่ปรับปรุงแก้ไขไปบน Portal การใช้งาน Portal และโปรแกรมและการให้บริการอย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการปรับปรุงแก้ไขจะถือว่าคุณยอมรับการปรับปรุงแก้ไขต่างๆนั้น มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขต่างๆอยู่เป็นประจำ

ผู้ที่มีสิทธิ์

คุณรับรองว่าคุณบรรลุนิติภาวะและไม่ใช่ผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ภายใต้ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ในนามของตัวเองและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ, สำหรับเด็กเยาวชน (1) สำหรับผู้ที่คุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และผู้ที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีที่คุณสร้างบน Portal

กรรมสิทธิ์

สิทธิ ชื่อ โปรแกรมและการให้บริการทั้งหมด (รวมไปถึงการไม่จำกัดบัญชีผู้ใช้ใดๆ,การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้,ชื่อ,รหัสคอมพิวเตอร์, ธีม, วัตถุประสงค์, ตัวละคร, ชื่อตัวละคร, เรื่องราว, บทสนทนา, จับวลี, สถานที่, แนวคิด, งานศิลป์, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, ดนตรี, ผลกระทบภาพและเสียง, วิธีดำเนินการ, จรรยาบรรณ, เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง, "แอปเพล็ต" รวมเข้าไว้ในโปรแกรม,การบันทึกของห้องสนทนา,รายละเอียดข้อมูลตัวละคร, การบันทึกการเล่นเกมบนโปรแกรม และลูกค้าโปรแกรมและซอร์ฟแวร์เซิร์ฟเวอร์) เป็นเจ้าของโดย Cubinet หรือเป็นผู้ออกใบอนุญาต โปรแกรมและการให้บริการมีการคุ้มครองตามกฎหมายของมาเลเซียและต่างประเทศ โปรแกรมและการให้บริการอาจจะมีเนื้อหาที่ได้รับอนุญาต และผู้ออกใบอนุญาตของ Cubinet อาจบังคับใช้สิทธิของตนในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้

การสร้างบัญชี

คุณอาจจะสร้างได้มากกว่าหนึ่ง (1) บัญชีใช้งาน ("บัญชี") บน Portal เพื่อที่จะสร้างบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่ Cubinet ความล้มเหลวของคุณในการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ Cubinet เมื่อมีการร้องขอ หรืออัพเดทข้อมูลที่มันเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นการละเมิดเนื้อหาของข้อตกลงนี้

ในระหว่างการดำเนินการลงทะเบียน คุณจะถูกเรียกร้องให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นหนึ่งเดียวไปยังบัญชี(ข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องตามนี้เป็น "ข้อมูลเข้าสู่ระบบ") คุณอาจจะไม่ใช้บัญชีหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบร่วมกับบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง

อย่างไรก็ตาม แม้มีสิ่งใดขัดแย้ง ณ ที่นี่ คุณได้รับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ขาดหรือสิทธิครอบครองอื่น ๆ ที่น่าสนใจในบัญชี และคุณรับทราบและยอมรับต่อว่าทุกสิทธิในบัญชีจะได้รับครอบครองโดยผลประโยชน์ของ Cubinet ตลอดไป

ข้อจำกัดในการใช้บริการของท่าน

มีเพียง Cubinet หรือผู้ออกใบอนุญาตของมันเท่านั้นที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าบ้านเกม คุณอาจจะไม่ใช่เจ้าบ้านหรือผู้ให้บริการจับคู่สำหรับเกม, ขัดขวาง, เลียนแบบ หรือเปลี่ยนเส้นทางการสื่อสารโปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Cubinet ในการเชื่อมต่อกับโปรแกรม โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ในการทำเช่นนั้น วิธีการต้องห้ามดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ว่าไม่จำกัดเฉพาะ, การเลียนแบบโปรโตคอล, วิศวกรรมย้อนรอย, การแก้ไขโปรแกรม, การเพิ่มองค์ประกอบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังโปรแกรม หรือการใช้เครื่องมือดักจับข้อมูลขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ (i) แก้ไข หรือสร้างไฟล์แก้ไขใดๆที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหรือการให้บริการ (ii) สร้างหรือใช้การทุจริต, โปรแกรมโกง, "โปรแกรมแก้ไข" และ/หรือแฮ็ค, หรือซอร์ฟแวร์บุคคลภายนอกอื่นๆออกแบบมาเพื่อแก้ไขค่าประสบการณ์ในเกมหรือ (iii) ใช้ซอร์ฟแวร์บุคคลภายนอกที่ขัดขวาง, "ลอบทำลายช้าๆ" หรือไม่ก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือผ่านโปรแกรมหรือการให้บริการ อย่างไรก็ตามสิ่งดังกล่าว คุณอาจจะอัพเดทโปรแกรมด้วยแพทช์ที่ได้รับอนุญาตและอัพเดทซึ่งจัดจำหน่ายโดย Cubinet และ Cubinet อาจจะใช้ดุลพินิจเป็นสิทธิขาด อนุญาตให้ใช้ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้บุคคลภายนอก

คุณอาจจะไม่รบกวนหรือช่วยเหลือในการขัดขวาง(i) การใช้งานคอมพิวเตอร์ใดๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ (แต่ละ "การให้บริการ") หรือ (ii) ประสบการณ์เกมของผู้เล่นอื่นๆ ความพยายามใดๆที่คุณขัดขวางการให้บริการหรือบ่อนทำลายการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายของโปรแกรมอาจจะเป็นการละเมิดกฎหมายทางอาญาและแพ่ง คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ละเมิดกฎหรือข้อบังคับในการเชื่อมต่อกับการใช้งานโปรแกรมหรือการให้บริการของคุณ

Cubinet ขอสงวนสิทธิพิเศษในการสร้างงานดัดแปลงตั้งอยู่บนโปรแกรม คุณไม่อาจจะสร้างงานดัดแปลงตั้งอยู่บนโปรแกรมโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ Cubinet

กฎระเบียบการปฏิบัติ

ทุกอย่างก็เช่นเดียวกัน การใช้โปรแกรมของคุณถูกควบคุมโดยกฎระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบการปฏิบัตินี้ ("กฎระเบียบการปฏิบัติ") รักษาไว้และบังคับใช้โดยเฉพาะ Cubinet ผู้ใช้ทั้งหมดของการให้บริการต้องปฏิบัติตาม มันคือหน้าที่รับผิดชอบของคุณที่จะทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติ กฎระเบียบดังต่อไปนี้ไม่ได้หมายความว่าจะละเอียดถี่ถ้วน และ Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ ซึ่งการปฏิบัติมันพิจารณาอยู่นอกเหนือเจตนาของเกมและใช้มาตรการทางวินัยดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และรวมไปถึงการยุติและการลบบัญชี Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎระเบียบการปฏิบัติเหล่านี้ ณ เวลาใดๆ


กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับชื่อผู้ใช้ ชื่อตัวละครและกิลด์

ในแต่ละผู้ใช้จะสร้างชื่อตัวละครภายในโปรแกรม นอกจากนี้ ผู้ใช้อาจจะสร้าง "กิลด์" และกิลด์นั้นจะถูกเรียกร้องเพื่อให้เลือกชื่อสำหรับกิลด์ เมื่อคุณสร้างชื่อตัวละคร สร้างกิลด์ หรือไม่ก็สร้างป้ายชื่อที่สามารถมองเห็นได้โดยโปรแกรมการใช้ของผู้เล่นอื่น คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและกฎระเบียบของธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป ถ้าหาก Cubinet ค้นพบป้ายชื่อนั้นเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะใช้ดุลยพินิจเป็นสิทธิขาด ในการเปลี่ยนแปลงชื่อ ลบป้ายชื่อและห้องสนทนาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ระงับหรือยกเลิกโปรแกรมการใช้งานของคุณ


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณไม่อาจจะใช้ชื่อต่างๆได้:

ผู้ที่แอบอ้างเป็นคนอื่นโดยตั้งใจ รวมทั้งการแอบอ้างเป็น "เกมมาสเตอร์" หรือพนักงานอื่นๆ หรือว่าตัวแทนของ Cubinet

ประกอบด้วยภาษาหยาบคายหรือเป็นการล่วงละเมิด, หมิ่นประมาท, อนาจาร, มุ่งร้าย, หรือถือชาติพันธุ์, เกี่ยวกับชนชาติ, หรือเรื่องอื่นที่ไม่เหมาะสม

เรื่องสิทธิของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลนั้นหรือนิติบุคคล

 • เป็นส่วนสำคัญทางวัฒนธรรมสมัยนิยม ผู้มีชื่อเสียง หรือสื่อถึงผู้มีชื่อเสียง

 • ประกอบด้วยหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายการให้บริการเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

 • เป็นส่วนสำคัญทางศาสนาต่างๆหรือลัทธิ

 • นำมาจากผลิตภัณฑ์เกมของ Cubinet

 • เกี่ยวข้องกับยา เซ็ก แอลกอฮอล์ หรืออาชญากรรม

 • ประกอบด้วยประโยคที่ไม่สมบูรณ์หรือสมบูรณ์ (ตย. "Iamking", "Yousuck", อื่นๆ)

 • ประกอบด้วยคำที่ไม่มีความหมาย (ตย. "Asdfsdf", "Rthnien", "Prtyuiop")

 • การอ้างอิงถึงไอคอนหรือบุคคลวัฒนธรรมสมัยนิยม (ตย. "OJSimpson", "McDonalds", "Cicakman")

 • นั้นรวมไปถึงชื่อ สำหรับจุดประสงค์ย่อยนี้ "ชื่อ" ไม่ประกอบด้วยชื่อระดับยสต่างๆ (ตย. " Sgt Sid " หรือ " Cptn Zed " ) ชื่อผู้นิยมระบอบประชาธิปไตยหรือคิดอุตริ (ตย. "LordPisau", "DonMiguel") และชื่อทางศาสนา ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะ

คุณไม่สามารถใช้การสะกดคำผิดหรือใช้การสะกดคำที่แตกต่างเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการตั้งชื่อ และคุณก็ไม่สามารถใช้ "คำแรก" และ"คำสุดท้าย" เมื่อรวมกันแล้วนั้นละเมิดข้อจำกัดการตั้งชื่อ

ในกรณีที่มีการละเมิดนี้ Cubinet ขอสงวนสิทธิ์เพื่อยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งาน


กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ "การสนทนา" และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอื่น

การสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่นๆ และ ตัวแทน Cubinet เป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม และถูกอ้างอิงอยู่ในเอกสารนี้เป็น "การสนทนา" คุณเข้าใจว่า Cubinet อาจจะบันทึกการสนทนาของคุณ และคุณยินยอมในการเฝ้าสังเกตหรือการเข้าสู่ระบบดังกล่าว บทสนทนาของคุณอาจจะต้องมีการเฝ้าสังเกต การเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข การเปิดเผย และ/หรือการลบโดย Cubinet ที่ไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ นอกจากนั้น คุณได้รับทราบว่า Cubinet ไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดที่จะตรวจสอบการสนทนา และคุณมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อการมีส่วนร่วมในการสนทนาอยู่ในโปรแกรม หรือไม่ก็การใช้ประโยชน์จากโปรแกรม คุณอาจจะไม่:

 • การส่งต่อหรือโพสต์เนื้อหาหรือภาษาใดๆ อยู่ในดุลยพินิจของทาง Cubinet เป็นสิทธิขาด ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นการก้าวร้าว รวมไปถึงเนื้อหาหรือภาษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เป็นภัย, คุกคาม, ใช้ในทางผิด, ก่อกวน, เป็นการหมิ่นประมาท, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, น่ารังเกียจ, แสดงเรื่องเพศออกมาอย่างชัดเจน, หรือเกี่ยวกับชาติ, เกี่ยวกับมนุษยชาติ หรือสิ่งอื่นที่ไม่เหมาะสม ,ไม่ให้คุณใช้คำสะกดผิดหรือการใช้คำพ้องเสียงเพื่อหลบหลีกข้อจำกัดทางเนื้อหาและภาษาข้างต้น

 • การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความแตกแยก เช่น เจตนาทำให้หน้าต่างการสนทนาเลื่อนเร็วกว่าที่ผู้อื่นจะสามารถอ่านได้ หรือการติดตั้งมาโครด้วยตัวอักษรจำนวนมาก เมื่อใช้แล้วสามารถสร้างปัญหาให้กับการสนทนา

 • การก่อกวนในหน้าต่างบทการสนทนา หรือไม่ก็การกระทำในลักษณะท่าทางที่ส่งผลไม่ดีแก่ผู้ใช้อื่น รวมทั้งการโพสต์เพื่อชักชวนทางการค้า และ/หรือการโฆษณาสินค้าและบริการที่นอกเหนือจากเกม

 • การส่งข้อความที่ไม่ได้เรียกร้องหลายๆครั้งหรือที่ไม่น่าพอใจกับผู้ใช้คนเดียว หรือการโพสต์ข้อความคล้ายๆกันอย่างซ้ำในพื้นที่การสนทนา รวมไปถึงการโฆษณาของสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องด้วย

 • การสื่อสารหรือการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ใดๆ ในโปรแกรม หรือบนเว็บไซต์ หรือฟอรั่มที่เกี่ยวข้องไปยังโปรแกรม เว้นแต่ว่าการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของผู้ใช้เขาหรือเธอจะอยู่ในข้อความแบบส่วนตัวที่ส่งไปยังผู้ใช้คนเดียวโดยตรง

 • ใช้โปรแกรมโกงหรือเทคนิคอัตโนมัติอื่นๆเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมหรือฟอรั่มใดๆ หรือเว็บไซต์ของเรา หรือผู้ดูแลระบบของ Cubinet

 • ก่อกวน, คุกคาม, เฝ้าติดตาม, สร้างความลำบากใจหรือเป็นสาเหตุให้เดือดร้อน, ทำการใดที่ผู้ใช้ท่านอื่นไม่ได้เต็มใจหรือสร้างความลำบากให้กับผู้ใช้โปรแกรมท่านอื่น

 • ทำการโกง หรือ "หาประโยชน์ใส่ตัว" ในขณะที่กำลังเล่นโปรแกรมด้วยวิธีใดก็ตาม รวมไปถึงการดัดแปลงไฟล์ต่างๆของโปรแกรม

 • มีส่วนร่วมในการกระทำใดๆที่ ทาง Cubinet มีความเห็นว่า ผลลัพธ์หรืออาจจะเป็นผลให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในโปรแกรมถูก "โกง" หรือถูกยักยอก Gold, อาวุธ, เกราะ, หรือไอเทมอื่นๆที่ผู้ใช้ได้รับมาโดยผ่านการเล่นเกมที่ได้รับอนุญาตในโปรแกรม

 • แอบอ้างเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง รวมไปถึง "เกมมาสเตอร์" หรือตัวแทน หรือพนักงานคนอื่นๆของ Cubinet อีกทั้งการติดต่อสื่อสารในเกมด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่าข้อความของคุณมาจากข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ หรือไม่ก็โพสต์โดยตัวแทนหรือพนักงานของ Cubinet

ในกรณีที่เป็นการล่วงละเมิดเหล่านี้ Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้


กฎเกี่ยวกับการเล่นเกม

การเล่นเกมคือสิ่งที่เกี่ยวกับเกมทั้งหมด และ Cubinet บังคับให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดเพื่อความคุมการเล่นเกม Cubinet ถือว่าความประพฤติทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเกม และไม่ใช่เป็นการก่อกวน , การฆ่าผู้เล่นศัตรูของเผ่าและ/หรือกิลด์ของคุณ, รวมถึงการตั้งค่ายซากศพ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมด้วย เนื่องจากว่าโปรแกรมเป็นเกม "ผู้เล่น" ต่อ "ผู้เล่น" คุณควรจะนึกถึงอยู่เสมอเพื่อป้องกันตัวคุณเองอยู่ในบริเวณพื้นที่สมาชิกเผ่าศัตรู หรือฝ่ายที่สามารถโจมตีคุณได้ แทนที่การติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าในเกมของ Cubinet เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อคุณถูกศัตรูฆ่า อย่างไรก็ตาม การกระทำบางอย่างที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ "เป็นธรรม" และถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างร้ายแรง รวมถึงการกระทำเหล่านี้:

 • การใช้หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อผิดพลาดในการออกแบบ คุณสมบัติที่ไม่ได้รับเอกสาร และ/หรือ "โปรแกรมจุดบกพร่อง" เพื่อจะได้รับการเข้าถึงโดยที่อีกอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้ได้ หรือได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าผู้เล่นอื่น

 • ปฏิบัติตามข้อห้ามของ EULA หรือเงื่อนไขการใช้งาน

 • สิ่งใดก็ตามที่ Cubinet ถือว่าขัดกับ "ส่วนประกอบสำคัญ" ของโปรแกรม


ความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ และคุณจะต้องรับชอบต่อการใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบทั้งหมดของคุณ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณก็ตาม ในกรณีที่คุณทราบสาเหตุหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำลายความปลอดภัย รวมทั้งการสูญเสียต่างๆ การขโมย หรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ คุณต้องแจ้งมายัง Cubinet ทันที โดยอีเมล์ gamemaster@cubinet.co.th

Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับใช้ชั่วคราว, ยกเลิก และ/หรือลบบัญชี

CUBINET อาจจะระงับใช้ชั่วคราว, ยกเลิก, แก้ไข, หรือลบบัญชีได้ในทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า สำหรับจุดประสงค์ของการอธิบายและไม่ใช่ข้อกำหนด, การระงับใช้บัญชีชั่วคราวสูงสุด, การยกเลิก และ/หรือการลบ นั้นเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานหรือ EULA


คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยข้ออ้างอิงในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หลังจากการใช้งาน


 


กรรมสิทธิ์/การขายบัญชี หรือไอเทม

Cubinet ไม่รับรู้การถ่ายโอนบัญชี คุณอาจจะไม่ซื้อ ขาย ให้หรือแลกเปลี่ยนบัญชีใดๆ หรือเสนอให้มีการซื้อ ขาย ให้หรือแลกเปลี่ยนบัญชีใดๆ และความพยายามต่างๆ ที่ไม่มีผลบังคับ Cubinet เป็นเจ้าของที่ได้รับการอนุญาต หรือมีสิทธิ์ในเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในโปรแกรม คุณยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์หรือมีชื่ออยู่ในหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงสิ่งของหรือเงิน ที่ปรากฏหรือเริ่มต้นอยู่ในเกม หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือเก็บไว้อยู่ในการให้บริการ Cubinet ไม่รับรู้ทรัพย์สินใดๆ ที่ดำเนินการถ่ายโอนอยู่นอกเหนือเกม หรือตั้งใจที่จะขาย มอบให้หรือแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกมอยู่ใน " โลกจริง " ดังนั้น คุณอาจจะไม่ขายไอเทมสำหรับเงิน " จริง " หรือไม่ก็แลกเปลี่ยนไอเทมเป็นมูลค่านอกเหนือจากเกม


การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานหรือโปรแกรม

Cubinet ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเป็นสิทธิขาด เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือลบข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้ได้ตลอดทุกเวลา รวมถึงการไม่มีข้อกำหนดนโยบายการเข้าถึง ลักษณะโปรแกรมต่างๆ ในการใช้งานได้ เวลาการใช้งาน เนื้อหา ข้อมูล ซอร์ฟแวร์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงโปรแกรม มีผลโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (เป็นการตัดสินโดยใช้ดุลยพินิจของ Cubinet เป็นสิทธิขาด) จะถูกแสดงดังนี้ : Cubinet จะแจ้งไปยังคุณ โดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไปยังโปรแกรมผ่านกระบวนการทางแพทซ์ หรือจากอีเมล์ ทางไปรษณีย์ การโพสต์บนเว็บไซต์ หน้าจอบ็อบอัพ หรือประกาศในเกม ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตต่อข้อตกลงนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากคุณหรือทำให้คุณไม่ยินยอมในข้อตกลงนี้ คุณต้องยกเลิกและหยุดการใช้งานโปรแกรมและบัญชีโดยทันที การใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของคุณจะเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้ไปโดยสมบูรณ์แบบและไม่สามารถยกเลิกการยอมรับใดๆ และการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ Cubinet อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ระงับใช้, ระงับบางโปรแกรมได้ตลอดทุกเวลา Cubinet อาจจะมีการบังคับให้มีข้อกำหนดในลักษณะหรือข้อจำกัดการเข้าถึงของคุณ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมโดยไม่มีการแจ้งหรือพันธกรรมใดๆ


การยกเลิก

ข้อตกลงนี้จะมีผลสิ้นสุดเมื่อมีการยกเลิก คุณอาจจะยุติข้อตกลงนี้โดยการยกเลิกบัญชีและการลบโปรแกรม ในกรณีที่คุณยกเลิกหรือละเมิดข้อตกลงนี้ คุณจะถูกยึดสิทธิ์ต่างๆ และการชำระเงินทั้งหมดที่คุณได้ทำการซื้อในเกมก่อนหน้านี้หรือสิ่งของที่เกี่ยว Cubizone หรือเกมต่างๆของ Cubinet คุณยอมรับและรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนไม่ว่าจำนวนใดๆ ในนามของบัญชีที่มีมาก่อนหน้านี้ เมื่อทำการยกเลิกต่างๆของข้อตกลงนี้ Cubinet อาจจะยกเลิกข้อตกลงนี้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการยกเลิกบัญชีของคุณ


การปฏิเสธการรับประกัน

โปรแกรมได้จัดหา "AS IS" และ CUBINET ไม่รับประกันว่าโปรแกรมจะไม่มีการถูกรบกวนหรือไม่มีการขัดข้อง ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือโปรแกรมนั้นหรือการบริการปลอดไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ CUBINET ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัย รวมถึงการไม่มีข้อกำหนด การรับประกันเพื่อทางการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์โดยเฉพาะใดๆ หรือการใช้งาน และการไม่ละเมิดสิทธิ


 

กฎเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่ทั้ง Cubinet หรือบริษัทแม่, บริษัทสาขา, ผู้ออกใบอนุญาตหรือบริษัทในเครือ จะรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ หรือการสูญเสียของสิ่งใดๆ (A) จากการใช้ของ หรือการไร้ความสามารถในการใช้โปรแกรมหรือบริการรวมทั้งนอกเหนือกฎเกณฑ์การสูญเสียความตั้งใจจริง, การหยุดงาน, คอมพิวเตอร์ล้มเหลวหรือการทำงานพลาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (B) การสูญเสียหรือเสียหายกับตัวละครผู้เล่น, บัญชี, สถิติ, สิ่งของ, ข้อมูลประวัติผู้ใช้ที่จัดเก็บในเกม ; หรือ (C) การติดขัดของการบริการรวมถึงการนอกเหนือกฎเกณฑ์ การทำลาย ISP, ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งอาจมีผลกับการสูญหายของข้อมูลหรือการทำลายด้านการบริการ ไม่มีเหตุการณ์ที่ Cubinet จะชดใช้แก่ท่านหรือผู้อื่นใดโดยทางตรง, ทางอ้อม, โดยปกติ, โดยพิเศษ, เป็นอุทาหรณ์หรือค่าความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น


เหตุสุดวิสัย

Cubinet จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการกระทำที่มีผลมาจากการนอกเหนือการควบคุมของ Cubinet รวมทั้งยกเว้นกฎเกณฑ์ความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลังจากนี้หรือเป็นเหตุให้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Cubinet เช่น การกระทำของสวรรค์, สงคราม, การก่อการร้าย, การจลาจล, การห้ามส่งสินค้า, การแสดงออกทางพลเรือนหรืออำนาจทางทหาร, ไฟไหม้, น้ำท่วม, อุบัติเหตุ, การประท้วง, หรือการขาดแคลนทางการขนส่ง, เชื้อเพลิง, พลังงาน, แรงงาน หรือ วัตถุดิบ


การยอมรับ

โดยนัยนี้ ท่านได้ยอมรับและตกลงว่า:

เมื่อขณะปฏิบัติงานอยู่ โปรแกรมอาจจะดูแลหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ของท่าน (RAM) และ/หรือ CPU เพื่อการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่ควบคู่กันไปกับเกม (S) " บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิ์ " ที่ใช้ในส่วนนี้จะถูกกำหนดให้เป็นซอฟต์แวร์บุคคลภายนอก รวมถึงปราศจากข้อจำกัด "ADDON" หรือ "MOD" ที่เป็นการตัดสินใจของ Cubinet : (i) ความเป็นไปได้หรือส่วนส่งเสริมการโกงหรือประเภทใดๆ; (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงหรือเจาะข้อมูล WAN MEI/PERFECT WORLD, สภาพแวดล้อม, และ/หรือประสบการณ์ในทางใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย Cubinet; หรือ (iii) การสกัดกั้น "MINES," หรือข้อมูลอื่นใดจากหรือผ่านโปรแกรม ในเหตุการณ์ซึ่งโปรแกรมได้ป้องกันโปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ โปรแกรมหรือบริการอาจจะส่งข้อมูลกลับมาที่ Cubinet รวมถึงปราศจากชื่อบัญชี, รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกสืบค้น, และเวลาและวันที่ที่โปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกสืบค้น และ/หรือ (b) การดำเนินการและหรือสิทธิ์ทั้งหมดภายใต้ของข้อตกลงนี้ ด้วยหรือปราศจากการบอกกล่าวผู้ใช้มาก่อน

เมื่อโปรแกรมกำลังปฏิบัติงานอยู่ Cubinet อาจจะได้รับข้อมูลประจำตัวที่แน่นอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณและระบบการปฏิบัติงาน, รวมทั้งฮาร์ดไดร์ฟ, หน่วยประมวลผลกลาง, ที่อยู่ IP (ES) และระบบปฏิบัติการ (S) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมและ/หรือบริการ และการควบคุมและให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อตกลงอนุญาตการใช้งาน EULA

Cubinet อาจจะมีหรือไม่มีการบอกกล่าวแก่ท่าน การเปิดเผยที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของท่าน (es), ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกฎหมายบังคับ, คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย Cubinet อาจจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านถ้า Cubinet เชื่อว่าการกระทำอาจจะปกป้องความปลอดภัยของท่านหรือของผู้อื่น

Cubinet อาจจะบันทึกการสนทนาของท่านและการส่งผ่านการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือได้รับโดยผ่านทางเกม ท่านอนุญาตให้ทำการควบคุมหรือบันทึกไว้


ท่านได้รับผิดชอบทั้งหมดในราคาโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายการเข้าอินเตอร์เน็ตพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด, การบริการ, การซ่อมแซมหรือการแก้ไขความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารของเซิร์ฟเวอร์


การรักษาความยุติธรรม

ในเหตุการณ์ที่ท่านได้ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ โดยนัยนี้ ท่านได้ยอมรับว่า Cubinet จะได้รับความเสียหายถ้าข้อตกลงนี้ไม่บังคับเป็นกรณีพิเศษ และท่านยอมรับว่า Cubinet จะได้รับสิทธิ โดยปราศจากการผูกมัด ความรักษาความปลอดภัยอื่นๆ หรือพิสูจน์ความเสียหาย, การรักษาความยุติธรรมด้วยการเคารพแก่การฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ นอกจากนี้การรักษาในเรื่องอื่นๆ นั้น Cubinet อาจจะหาได้ภายใต้การใช้กฎหมายที่ใช้งานได้ ในการฟ้องร้องถูกนำมาทั้งคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คู่กรณีทั่วไปในการฟ้องร้องจะได้รับสิทธิ์การชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจากคู่กรณี, ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มาจากการฟ้องร้อง


วิธีระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

การเจรจาที่ไม่เป็นทางการ

เพื่อกระตุ้นวิธีระงับและควบคุมความเสียหายของข้อพิพาทใดๆ การทะเลาะวิวาทหรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง ("ข้อพิพาท") ท่านและ Cubinet ยินยอมในขั้นแรกของการเจรจาข้อโต้แย้งใดๆ (ยกเว้นว่าข้อพิพาทเหล่านั้นที่แสดงอยู่ตามด้านล่าง) ที่ไม่เป็นทางการอย่างน้อย (30) วันก่อนการเริ่มการตัดสินใดๆ หรือการดำเนินการของศาล การเจรจาที่ไม่เป็นทางการเริ่มต้นที่การบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลหนึ่งแก่ผู้อื่น Cubinet จะส่งการบอกกล่าวนั้นให้ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์และอีเมล์ส่วนสำเนาไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ท่านจะส่งการบอกกล่าวของท่านได้ที่ gamemaster@cubinet.co.th


ข้อผูกมัดการตัดสิน

ถ้าท่านและ Cubinet ไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทผ่านการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการได้ ทั้งท่านและ Cubinet อาจจะเลือกการพิพาท (ยกเว้นการพิพาทเหล่านั้นที่แสดงอยู่ด้านล่าง) สุดท้ายและการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวโดยข้อผูกมัดการตัดสิน การเลือกใดๆ เพื่อตัดสินโดยคู่สัญญาหนึ่งจะเป็นอันดับสุดท้ายและได้ผูกมัดกับสิ่งอื่น ท่านได้เข้าใจว่าการปราศจากซึ่งเงื่อนไขนี้ ท่านจะมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องแก่ศาลและคณะลูกขุนได้ การตัดสินจะเริ่มต้นและอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายมาเลเซีย บรรดาข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้หรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ ให้วินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลมากกว่าโดยอนุญาโตตุลาการ ค่าธรรมเนียมการตัดสินของคุณและส่วนแบ่งของคุณจะควบคุมโดยกฎที่เกี่ยวข้องและกฎหมายและที่ที่เหมาะสม หากความเสียหายนั้นได้ถูกตัดสินโดยผู้ชี้ขาดซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้ Cubinet จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนั้น การตัดสินอาจเป็นการควบคุมตัวบุคคล, ผ่านการเสนอเป็นข้อความ, โดยทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ การตัดสินจะโดยการเขียน แต่ไม่ต้องการเหตุผลถ้าไม่เป็นที่ต้องการของคู่สัญญา การตัดสินใจต้องปฏิบัติตามไปตามกฎที่เหมาะสม และรางวัลอาจจะเรียกร้องได้ถ้าการตัดสินผิดพลาด ยกเว้นว่าจะตรงกันข้ามกับข้อตกลง ท่านและ Cubinet อาจจะฟ้องร้องต่อศาลเพื่อผลักดันการตัดสิน, ขั้นตอนที่อยู่ในระหว่างการตัดสิน, หรือการยืนยัน, การเปลี่ยนแปลง, ยกเลิกหรือการพิจารคดีความโดยผู้ชี้ขาด


ข้อจำกัด

ท่านและ Cubinet ยอมรับว่าการตัดสินถึงการพิพาทระหว่าง Cubinet และท่านอย่างเป็นรายบุคคลไป ขอบเขตทั้งหมดได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย (1) ไม่ตัดสินร่วมกับสิ่งอื่น (2) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจสั่งการสำหรับการพิพาทที่ถูกตัดสินในขั้นต้นหรือเพื่อเป็นประโยชน์ในขั้นตอนการดำเนินการ และ (3) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจสั่งการสำหรับการโต้แย้งใดๆ ที่จะนำมาเป็นข้อแอบอ้างในด้านความสามารถในนามของสาธารณชนหรือบุคคลใดๆ


ข้อยกเว้นการเจรจาที่ไม่เป็นทางการและการตัดสิน

ท่านและ Cubinet ยอมรับว่าการพิพาทที่จะกล่าวต่อไปไม่ใช่สาระสำคัญกับเงื่อนไขที่กล่าวไว้ด้านบนซึ่งเกี่ยวกับการเจรจาที่ไม่เป็นทางการและเป็นข้อผูกมัดการตัดสิน: (1) การเสาะหาการพิพาทใดๆ เพื่อเป็นการบังคับใช้หรือปกป้อง หรือเกี่ยวกับความถูกต้องของ สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของ Cubinet (2) การโต้แย้งใดๆ ที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผลมาจากข้อกล่าวหาของการโจรกรรม, การละเมิดลิขสิทธิ์, การรุกล้ำของสิทธิส่วนบุคคลหรือการใช้โดยปราศจากอำนาจ และ (3) การเรียกร้องใดๆ สำหรับการถอนคำสั่งศาล


สถานที่ตั้ง

ถ้าท่านอาศัยอยู่ในมาเลเซีย การตัดสินใดๆ จะเกิดในสถานที่ที่เหมาะสมภายในมาเลเซียเพื่อความสะดวกสำหรับท่าน สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยนอกมาเลเซีย การตัดสินใดๆ จะเริ่มในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย การโต้แย้งใดๆ ที่ไม่ใช่สาระสำคัญแก่การตัดสิน (นอกเหนือจากการเรียกร้องในคดีเล็กๆ) หรือที่ที่ไม่มีการตัดสินเกิดขึ้น จะถูกตัดสินใจโดยอำนาจศาล และท่านและ Cubinet ยินยอมเสนอ เพื่ออำนาจตัดสินคดีส่วนบุคคล


กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา

ยกเว้นว่ามีการบัญญัติไว้ในทางตรงข้ามอย่างชัดเจน ข้อตกลงนี้จะควบคุมโดย และจะถูกสร้างอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย ปราศจากการพิจารณาทางเลือกของหลักเกณฑ์ของกฎ สำหรับลูกค้าของเราผู้ที่เข้ามาใช้บริการจากแคนาดา, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์ หรือนิวซีแลนด์ กฎหมายอื่นๆ อาจจะประยุกต์ใช้ได้ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับการตัดสินตามสิ่งที่กล่าวไว้ด้านบน และในเหตุการณ์จริงจะส่งผลต่อข้อตกลงนี้โดยอำนาจของศาล ในคดีหนึ่ง ข้อตกลงนี้จะให้ผลมากที่สุดแก่ขอบเขตและเงื่อนไขในบทนี้ ถ้าท่านเข้าใช้บริการจากนิวซีแลนด์ และเป็นผู้อาศัยในนิวซีแลนด์ พระราชบัญญัติการค้ำประกันผู้บริโภคนิวซีแลนด์ 1993 ("พ.ร.บ.") มีผลกับเกมและ/หรือบริการขณะที่สนับสนุนโดย Cubinet แก่ท่าน ถ้า พ.ร.บ. นำไปใช้ อย่างไรก็ดีเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้ ท่านอาจจะมีสิทธิ์หรือการแก้ไขที่ได้แถลงไว้ใน พ.ร.บ. ซึ่งอาจจะนำมาใช้เพิ่มเติม หรือกับขอบเขตที่ขัดแย้งกันแทนที่สิทธิ์หรือการแก้ไขที่ได้แถลงไว้ใน ข้อตกลง ส่วนผู้ที่เข้าใช้บริการจากสถานที่นอกประเทศไทยหรือนิวซีแลนด์ เริ่มใช้ขอบเขตข้อตกลงของตนเอง และเป็นความยินยอมตามกฎหมายท้องถิ่นและขอบเขตกฎหมายท้องถิ่นสามารถใช้ได้


การแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ

ท่านและ Cubinet ยอมรับว่าหากพบว่าส่วนใดผิดกฎหมายหรือหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้ว ในส่วนนั้นจะถูกแยกไปและส่วนที่เหลืออยู่ของส่วนจะให้อำนาจเต็มที่และบังเกิดผล ถ้าส่วนที่พบว่าผิดกฎหมายหรือหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วทั้งท่านและ Cubinet จะไม่สามารถเลือกตัดสินข้อโต้แย้งใดๆ ที่ตกอยู่ภายในส่วนย่อยของส่วนที่พบว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วและข้อโต้แย้งจะถูกตัดสินโดยศาลที่มีอำนาจพิจรณาคดีภายในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และท่านและ Cubinet ยอมรับที่จะเสนอการตัดสินบุคคลแก่ศาล


จิปาถะ

ถ้าเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย, เป็นโมฆะ, หรือเหตุผลใดๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ แล้วเงื่อนไขนั้นจะถูกเชื่อว่าเป็นความรุนแรงจากข้อตกลงและจะมีผลกระทบบังคับใช้ได้ตามกฎหมายและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายของเงื่อนไขที่เหลือ ข้อตกลงการใช้นี้สมบูรณ์และเป็นแถลงการณ์เฉพาะแบบของข้อตกลงระหว่างท่านและ Cubinet ที่เกี่ยวกับการบริการ และข้อตกลงนี้ได้เข้ามาแทนที่ข้อตกลงเก่าหรือข้อตกลงเดิม ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร และการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ด้วยความสนใจระหว่างท่านและ Cubinet ที่ได้จัดหามา อย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ได้เพิ่มเติม และไม่แทนที่หรือแทนของเดิม EULA ข้อตกลงนี้อาจจะได้รับการปรับปรุง หัวข้อส่วนนี้ใช้เพื่ออ้างอิงและจะไม่มีผลต่อกฎหมายใดๆ


โดยนัยนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่าได้อ่านและเข้าใจในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานที่ได้กล่าวไว้และยอมรับว่าการใช้โปรแกรมและ/หรือการบริการเป็นการยอมรับของการตกลงของข้าพเจ้าตามข้อเรียกร้องและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ในเงื่อนไขนี้

 

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

a) การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เราได้เรียนรู้จากท่านในฐานะที่เป็นลูกค้าที่มีคุณค่าของเราช่วยให้เราสามารถปรับแต่งและปรับปรุงการบริการของเราได้อย่างต่อเนื่องที่ให้ไว้ในเว็บนี้และโปรแกรมและการบริการ

เราใช้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทของเราและตัวท่านเองควรจะสอนตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการอัพเดรตเว็บนี้ ข้อเสนอโปรโมชั่น อัพเดรตการบันทึกของเราและโดยทั่วไปเก็บรักษาบัญชีของท่านกับเรา แสดงเนื้อหาเช่นรายการความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้าและคำแนะนำสินค้าและการบริการที่อาจจะเป็นที่สนใจของท่าน

นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงเว็บนี้, ป้องกันหรือตรวจจับการทุจริตหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของเว็บนี้และเปิดใช้งานบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการทางเทคนิค, โลจิสติกหรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ในนามของเรา


b) ข้อมูลที่ท่านให้เรา

เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ป้อนในเว็บนี้หรือให้เราในลักษณะอื่นใดๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง แต่ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ของเราได้ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของเราและเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจการขายให้ผู้อื่น เราแบ่งปันเฉพาะข้อมูลของลูกค้าที่อธิบายไว้ด้านล่างและบริษัทในเครือซึ่งเราควบคุม และที่มีทั้งเรื่องคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้หรือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติอย่างน้อยก็ป้องกันเหมือนที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้


c) ข้อมูลอัตโนมัติ

เราได้รับและเก็บข้อมูลบางประเภทเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้โต้ตอบกับเรา อาทิเช่น ชอบหลายเว็บไซต์ เราใช้ "คุกกี้" และเราได้รับข้อมูลบางประเภทเมื่อเว็บเบราเซอร์ของท่านเข้าถึงเว็บนี้


d) ข้อมูลจากแหล่งอื่น

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งอื่นๆ และเพิ่มมันไปยังข้อมูลบัญชีของเรา


e) ข้อเสนอโปรโมชั่น

บางครั้งเราจะส่งข้อเสนอไปยังกลุ่มที่ได้เลือกไว้ของผู้ใช้ในนามของธุรกิจอื่นๆ เมื่อเราทำเช่นนี้ เราไม่ได้ทำให้ธุรกิจชื่อและที่อยู่ของท่าน


f) การโอนกิจการ

ในขณะที่เรายังคงพัฒนาธุรกิจของเรา เราอาจจะขายหรือซื้อร้านค้า, บริษัทในเครือหรือหน่วยธุรกิจ โดยทั่วไปข้อมูลของลูกค้าเป็นหนึ่งในการโอนสินทรัพย์ทางธุรกิจ แต่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อสัญญาในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ก่อน (เว้นแต่, ความยินยอมของลูกค้าเป็นอย่างอื่น) นอกจากนี้ ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทของเรา หรือถูกขายออกไปอย่างมาก มันเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมด ข้อมูลของลูกค้าแน่นอนว่าจะเป็นหนึ่งในการโอนสินทรัพย์

g) การป้องกันของบริษัทของเราและอื่นๆ

เราเปิดเผยบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เมื่อเราเห็นว่าการเปิดเผยมีความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ในการบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเราและข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ, ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเว็บนี้, ให้ผู้ใช้ของเราหรือคนอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นและองค์กรเพื่อการป้องกันการทุจริตและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต เห็นได้ชัดว่า อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงการการขายนี้, การให้เช่า, การแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในทางที่ขัดต่อความมุ่งมั่นที่เกิดขึ้นในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้


h) ด้วยความยินยอมของท่าน

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้าง ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับท่านไปยังบุคคลภายนอกแล้วท่านจะมีโอกาสที่จะเลือกไม่ให้เปิดเผยข้อมูล


i) เงื่อนไขในการใช้ การแจ้งเตือนและการแก้ไขใหม่

หากท่านเลือกที่จะเยี่ยมชมเว็บนี้ การเยี่ยมชมของท่านและความขัดแย้งในเรื่องความเป็นส่วนตัวใดๆ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมทั้งข้อจำกัดในความเสียหายและการประยุกต์ใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจศาล หากท่านมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่เว็บนี้ กรุณาส่งอีเมลถึงเราอธิบายอย่างละเอียดและเราจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ท่าน

ธุรกิจของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและข้อตกลงในการใช้งานจะเปลี่ยนแปลงด้วย ท่านจะต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของเราบ่อยๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำแถลงความเป็นส่วนตัวของเราในปัจจุบันนำไปใช้กับข้อมูลที่เราเกี่ยวกับท่านและบัญชีของท่าน


j) ข้อมูลอัตโนมัติ

ตัวอย่างของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์รวมถึงที่อยู่ (IP) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต, การเข้าสู่ระบบ, ที่อยู่อีเมล, รหัสผ่าน, คอมพิวเตอร์และข้อมูลการเชื่อมต่อเช่นประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชั่น, ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มของท่าน, ประวัติการซื้อ, ซึ่งบางครั้งเราก็รวบรวมข้อมูลที่คล้ายกันจากลูกค้าอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมคุณสมบัติ, เข้าสู่ระบบ URL ของเว็บไซต์นี้, รวมทั้งออกจากเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งวันที่และเวลา), หมายเลขคุกกี้, ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูหรือค้นหา