เข้าสู่ระบบ   สมัครสมาชิก!

Cubicard

CLAIM CODE คืออะไร?

ท่านอาจพบเห็นรหัสเคลมหรือรหัสกิจกรรมพิเศษอยู่บนบัตร Cubicardโดยปกติรหัสเคลมนี้จะอยู่บนบัตร Cubicard เวอร์ชั่นพิเศษ รหัสเคลมสามารถใช้เคลมอุปกรณ์, ไอเทม หรือ เงิน ในเกม ขึ้นอยู่กับประเภทและมูลค่าของบัตร

 

CUBICARD คืออะไร?

บัตร Cubicard เป็นบัตรเติมเงินแบบเป็นทางการของระบบ Cubizone บัตร Cubicard แต่ละใบจะเติมค่า Cubit ให้แก่บัญชีของท่าน

ท่านสามารถซื้อบัตร Cubicard ได้จากตัวแทนจำหน่ายต่างๆทั่วทั้งประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถซื้อบัตร Cubicard ผ่านระบบออนไลน์ได้จากตัวแทนจำหน่ายบัตรออนไลน์ของเราอีกด้วย

 

บัตร Cubicard มีทั้งหมด 3 แบบ, มีมูลค่าแตกต่างกันดังนี้:

 

CUBICARD (200)

ได้รับ 200 Cubits
ราคา: 200 บาท

CUBICARD (500)

ได้รับ 500 Cubits
ราคา: 500 บาท

CUBICARD (1000)

ได้รับ 1000 Cubits
ราคา: 1000 บาท

 

บัตร Cubicard แต่ละใบมีหมายเลขประจำตัว (serial number) และ รหัสเติมเงิน (top-up code) เฉพาะของแต่ละใบ โดยที่รหัสเติมเงินถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของ Cubicard เนื่องจากรหัสนี้้ต้องใช้เมื่อทำการเติม Cubit ให้แก่บัญชีของท่าน

 

สำคัญ!


อย่าบอก serial number และ top-up code ของบัตร Cubicard ทั้งที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้แก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

 

Top-up Code:   Top-up code รหัสสำหรับใช้เติมเงินเข้าบัญชี(ความยาว 16 ตัวอักษร)

Serial Number:   Serial number รหัสประจำตัวของบัตรแต่ละใบ (ความยาว 15 ตัวอักษร)

 

 

หากท่านประสบปัญหาขณะเติมเงินให้แก่บัญชีของท่านด้วย Cubicard หรือไม่สามารถอ่านรหัสบนบัตรได้, กรุณาแจ้ง serial number และบอกถึงสถานที่ที่ท่านซื้อบัตรนั้นมาเพื่อเราจะได้ช่วยท่านให้ได้รหัสเติมเงิน

 

ข้อมูล


บัตร Cubicard จะหมดอายุลงหลังจากระยะหนึ่งหากไม่มีการใช้งาน วันหมดอายุจะระบุไว้บนบัตร บัตร Cubicard ที่ใช้ไปแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบจากวันหมดอายุนี้ รวมทั้งค่า Cubit ในบัญชีของท่านจะไม่หมดอายุเช่นกัน